O Inter Medical

Inter Medical przekazane do użytku

W dniu 30 października 2012 roku pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska S.A. a Lech Investment Sp. z o.o. została podpisana umowa na realizację inwestycji miejskiej w ramach Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt polegał na „Przebudowie, nadbudowie trzech kondygnacji oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na budynek usługowy z poradnią medycyny rodzinnej i specjalistycznej, wraz z pracowniami diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej, blokiem operacyjnym, apteką oraz oddziałem rehabilitacyjnym i oddziałem opieki długoterminowej”. Wartość całej inwestycji to blisko 11 mln złotych. 5 mln pochodzi z przyznanej po raz pierwszy w województwie zachodniopomorskim pożyczki z unijnej inicjatywy Jessica. Mogą się o nią ubiegać podmioty, których inwestycje wpisują się w programy rewitalizacji miast. Dysponentem jest Urząd Marszałkowski, jednym z dwóch banków pośredniczących we przekazaniu pieniędzy Bank Ochrony Środowiska. To czwarta „JESSICA” przekazana przez BOŚ w Polsce.

25 października 2013 roku zakończona inwestycja zostaje przekazana do użytkowania. Trwające przez rok prace zgodnie z projektem rewitalizacji powojskowych obszarów i budynków polegały na przebudowie wnętrza budynku przy jednoczesnym pozostawieniu ścian zewnętrznych. Po zakończeniu prac budynek stanowi element zwartej zabudowy śródmiejskiej. Zakończenie inwestycji to tylko początek następnego etapu, centrum medyczne ma służyć pacjentom – założeniem Centrum ma być kompleksowa obsługa w jednym obiekcie, począwszy od wizyty u lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty, przez rozbudowaną diagnostykę obrazową i laboratoryjną, po usługi aptekarskie.

Nazwa Inter Medical jest owocem wielu godzin i dni przemyśleń. Pierwotna i funkcjonująca CUD- Centrum Usług Diagnostycznych nie określała wszystkiego, co będzie się działo w Centrum. Mówiła tylko o diagnostyce, nie wspominając o leczeniu. Po wielu godzinach prac i dyskusji, sporów powołano do życia nazwę Inter Medical – czyli interdyscyplinarnie i medycznie. W rozmowach cały czas używamy CUD-u , ale coraz bardziej przyzwyczajamy się do Inter Medicalu.

Przedmiotowa inwestycja nie tylko przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta Kołobrzeg, ale służyć będzie także turystom i kuracjuszom przebywającym w Uzdrowisku Kołobrzeg i pozytywnie wpłynie na rozwój rewitalizowanego obszaru oraz całego miasta.

  • Inwestor Lech Investment sp. z o.o.
  • Projektant – RDZ Jacek Sudak
  • Wykonawca – Pro-Bud S.A.
  • Doradztwo Finansowe FSG Poznań

Galeria zdjęć już wirtualnie pozwala przenieść się do nowoczesnego budynku w pełni przystosowanego do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi czy też dla rodziców z małymi dziećmi. Podjazdy, winda, szerokie, przestronne korytarze pozwalają na łatwe poruszanie się na poszczególnych kondygnacjach, a także między nimi. Barwne wnętrza, wygodne poczekalnie sprawiają, że pobyt w Inter Medicalu kojarzy się z komfortem i bezpieczeństwem.W jednym budynku jest zapewniony dostęp do lekarzy wielu specjalności, w tym również do lekarzy rodzinnych. Bez wychodzenia można skorzystać z usług laboratorium, zrobić zakupy w aptece oraz wykonać specjalistyczne badania m.in. tomografię i rezonans.

Dwa ostatnie piętra zostały przeznaczone na oddziały rehabilitacyjne. Piętro II to gabinety lekarzy rodzinnych, na piętrze I znajdują się gabinety lekarzy specjalistów, a na poziomie 0 działa pracownia diagnostyki obrazowej.

Inter Medical zaprasza.