Bony i kupony

Pracownia Psychoterapii - wizyta indywidualna - terapeuta Bożena Gremblewska

150,00 

Opis

Wizyta indywidualna (50 min) – terapeuta mgr Bożena Gremblewska –  pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień z ukończonym dwustopniowym szkoleniem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Dowiedz się więcej o Pracowni Psychoterapii, wsparcia i rozwoju osobistego >

W Naszej Pracowni udzielamy pomocy osobom, które doświadczają problemów życiowych związanych m.in. z: przeżywaniem nadmiernego stresu, utratą sensu życia, przebytymi traumami, rozpamiętywaniem trudnej przeszłości, kryzysami w bliskich relacjach, wypełnianiem ról rodzicielskich, kryzysami życiowymi takimi jak utrata bliskiej osoby, utrata pracy, rozpad związku, przeżywaniem trudnych emocji, przeżywaniem samotności, izolacji społecznej.

Zajmujemy się także pracą z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne:uzależnienia, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia związane ze stresem i pod postacią somatyczną, zaburzenia nawyków i popędów, zaburzenia osobowości.

Popraw jakość swojego życia dzięki psychoterapii.

Na wizytę można zapisać się telefonicznie pod numerem: 663 891 503 (9.00 – 15.00)

Bezpośredni kontakt do terapeuty: Bożena Gremblewska – 668 572 544