Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg (50 lat i więcej)

UWAGA !

Program skierowany do mieszkańców MIasta Kołobrzeg został zakończony 

 

Program skierowany jest do mieszkańców:

 • Kobiet i Mężczyzn z Miasta Kołobrzeg (Kobiety w wieku 50 lat i więcej, Mężczyźni w wieku 70 lat i więcej)
 • Kobiet (tylko kobiet) z Powiatu Kołobrzeskiego w wieku 65 lat i więcej

Program daje możliwość diagnostyki pacjentów oraz konsultacji ze specjalistami.

Programy realizowana są w ramach:

 • Kołobrzeskiego programu profilaktyki zdrowotnej pt. “Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców miasta Kołobrzeg”
 • Powiatowego programu polityki zdrowotnej pn. ,,Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego”, okres realizacji: lata 2021-2023

 

CO JEST POTRZEBNE DO REJESTRACJI

Dla Mieszkańców Miasta Kołobrzeg

Wymagane jest: 

 • posiadanie Karty Mieszkańca 
 • skierowania od lekarza 

Skierowanie musi mieć formę papierową (nie w formie e-skierowania). 
Skierowanie do pracowni osteoporozy może wystawić lekarz rodzinny w ramach Programu Polityki Zdrowotnej Miasta Kołobrzeg – Przykładowa treść skierowania: Wskazanie badania gęstości kości z programu profilaktycznego UM Kg

JAK SIĘ UMÓWIĆ NA BADANIE

W celu umówienia wizyty proszę skontaktować się pod nr tel.: 94 721 66 00 (wew. 1) godzinach 10.00 – 15.00 

Dane potrzebne do zgłoszenia to:

 1. Skierowanie od lekarza w formie papierowej (tylko mieszkańcy Miasta Kołobrzeg) 
 2. Imię, 
 3. Nazwisko, 
 4. PESEL, 
 5. Numer Karty Mieszkańca (tylko mieszkańcy Miasta Kołobrzeg)
 6. Nr. telefonu kontaktowego 

 

Dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego 

Wymagane jest:

 • oświadczenie o zamieszkaniu na terenie powiatu kołobrzeskiego (dokument pacjent wypełnia na miejscu)
 • kwalifikacja pacjent w pracowni osteoporozy w Inter Medical gdzie wykonane zostanie badanie FRAX – ryzyko złamania kości. Tylko pozytywny wynik badania ostatecznie potwierdzi kwalifikacje pacjenta. Badanie jest bezpłatne.                      

JAK SIĘ UMÓWIĆ NA BADANIE

W celu umówienia wizyty proszę skontaktować się pod nr tel.: 94 721 66 00 (wew. 3) godzinach 10.00 – 15.00 
lub osobiście na 4 piętrze w Inter Medical 

 

Zapisz się na badanie

Skontaktuje się
z Tobą pracownia diagnostyczna