Miło nam poinformować, że Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu sfinansowało przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Warsztaty są ofertą uzupełniającą terapię indywidualną .

Warunki uczestnictwa:

  • Osoby uzależnione – uzależnienie od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, hazardu, utrzymujące abstynencję, uczestniczące w terapii.
  • Osoby współuzależnione – aktualnie uczestniczące w terapii.

Wszelkie informacje można uzyskać u prowadzących pod podanymi numerami telefonów.

Prowadzące: mgr Katarzyna Korzeniowska – warsztaty dla osób współuzależnionych tel. 606 458 761mgr Bożena Gremblewska – warsztaty dla osób uzależnionych tel. 668 572 544