Psychotesty dla kierowców

PSYCHOTESTY DLA KIEROWCÓW
Badania osób ubiegających się o uzyskanie lub przedłużenie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii:
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Badania po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych, po spowodowaniu wypadku oraz po spożyciu alkoholu

Badania psychologiczne z zakresu Medycyny Pracy

Badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne

Badania psychologiczne kierowców TAXI

PORADNIA MEDYCYNY PRACY
Zapraszamy na badania:
– kandydatów na kierowców oraz kierowców wszystkich kategorii
– do celów sanitarno-epidemiologicznych
– profilaktyczne pracowników: wstępne okresowe kontrolne
– kandydatów do szkół ponadpodstawowych / wyższych

Rejestracja
tel.: 690 357 357