Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa to pracownie diagnostyczne, w których można wykonać badania takie jak:
Rezonans Magnetyczny, Tomografia Komputerowa, Mammografia, Kolonoskopia, Gastroskopia, 
Densytometria - badanie gęstości kości, RTG oraz USG.

Siedziba znajduje się w Kołobrzegu w budynku Inter Medical przy ul. Łopuskiego 52.
Do dyspozycji naszych klientów jest bezpłatny parking znajdujący się przy budynku.  
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kliknij na usługę z listy, jaką jesteś zainteresowany, aby poznać szczegóły.

Rezonans magnetyczny

1,5 teslowy aparat firmy General Elektrics Medical Systems typu OPTIMA 360.

Wykonujemy

Badania standardowe:

 • MR głowy
 • MR przysadki mózgowej
 • MR zatok
 • MR twarzoczaszki
 • MR piramid kości skroniowych
 • MR oczodołów
 • MR kanału kręgowego i rdzenia odcinka
 • MR kości i stawów
 • MR jamy brzusznej
 • MR miednicy małej
 • Cholangio MR
 • MR Whole Body – całego ciała
 • MR szyi

Badania wysokospecjalistyczne:

 • MR angiografia
 • MR naczyń
 • MR piersi – mammografia

Posiłki
Nie należy jeść 3 godz. przed badaniem oraz pić 1 godz. przed badaniem (prosimy potwierdzić podczas rejestracji). Osoby, które przyjmują na stałe leki powinny je zażyć tak jak zwykle.

Dokumenty
Prosimy o przedstawienie dokumentów:
dokument tożsamości,
skierowanie na badanie (nie jest konieczne w przypadku badań prywatnych),
wyniki wcześniejszych badań,
w przypadku wszczepionych jakichkolwiek implantów należy dostarczyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badań,
w przypadku badania z kontrastem należy posiadać aktualny (nie starszy niż 7 dni) laboratoryjny wynik poziomu kreatyniny.

Ubranie
Nie ma konieczności rozebrania się do badania, ale ubranie musi być pozbawione elementów metalowych (guziki, cekiny, pasek, zegarek, spinki, biżuteria itp.). Do pomieszczenia badania nie wolno wnosić także metalowych przedmiotów (telefonu komórkowego, kart magnetycznych, urządzeń elektronicznych itp.).

Czas

Badanie trwa około 20-60 min
Konieczna jest wcześniejsza rejestracja w celu ustalenie terminu badania.

Bezwzględne przeciwwskazania – wykluczające z badania:
– rozrusznik serca,
– neurosymulatory (np. słuchowe).

Względne przeciwwskazania – wymagające dostarczenia dokumentacji leczenia operacyjnego:
– metaliczne implanty ortopedyczne,
– sztuczna zastawka serca,
– klipsy naczyniowe,
– stabilizatory,
– druty i śruby.

Przeciwwskazania nie obejmują:
– pacjentów posiadających implanty zębowe, wypełnienia i mostki,
– kobiet w ciąży po pierwszym trymestrze.

3.1. Rejestracja
Na umówioną wizytę należy zgłosić się ok. 10 min przed ustaloną godziną badania. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz przedstawić skierowanie na badanie (jeśli jest wymagane). W przypadku badań z kontrastem należy dodatkowo przedstawić aktualny wynik badania poziomu kreatyniny.

3.2. Pokój przygotowawczy
Przygotowanie do badania, odbywa się w przeznaczonym do tego, osobnym pomieszczeniu. Przed rozpoczęciem badania należy wypełnić kwestionariusz, a w szatni pozostawić wszelkie metalowe przedmioty i części garderoby oraz urządzenia elektroniczne (biżuterię, paski, telefony, karty itp.).

3.3. Badanie
Badanie jest wykonywane przez technika radiologii. Podczas badania można pozostać w ubraniu. Badaniu towarzyszy zwiększone natężenie hałasu. W czasie trwania badania (20-60 min) należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji. W uzasadnionych sytuacjach do prawidłowego wykonania badania wymagane jest podanie środka kontrastującego.


3.4. Wyniki badania

Po wynik badania MR należy zgłosić się osobiście. Odbiór wyniku przez osobę trzecią możliwy jest na podstawie pisemnego upoważnienia. Obraz badania zapisany na płycie CD Pacjent otrzymuje zaraz po badaniu, natomiast opis można odebrać w formie papierowej w recepcji Pracowni Diagnostycznej Inter Medical.

Badania endoskopowe

Nowoczesny endoskop firmy FIJINON i aparat do znieczuleń DRÄGER.

Wykonujemy:

Gastroskopię – jest to badanie endoskopowe przełyku, żołądka i dwunastnicy. Wykonujemy to badanie również w krótkotrwałym znieczuleniu.

Podczas gastroskopii przeprowadzamy następujące procedury diagnostyczne:

Pobranie testu ureazowego na obecność Helicobacter pyroli,
Pobranie materiału do badań histopatologicznych
Usuwanie polipów.
Kolonoskopię – jest to badanie całego jelita grubego. Wszystkie kolonoskopie wykonujemy w znieczuleniu prowadzonym przez lekarza anestezjologa, przy pełnym zabezpieczeniu stanu pacjenta.

Podczas kolonoskopii przeprowadzamy następujące procedury diagnostyczne:

– Pobieranie materiału do badań histopatologicznych,
– Usuwanie polipów,
– Możliwe wykonanie w pełnym znieczuleniu.

Badania USG

Nowoczesny aparat do badań USG firmy General Electrics Medical Systems typu Logiq P6. Wykonujemy Badania podstawowe:
 • USG jamy brzusznej lub miednicy małej
 • USG węzłów chłonnych
 • USG tarczycy
 • USG szyi
Badania dopplerowskie:
 • USG aorty i tętnic biodrowych
 • USG tętnic szyjnych i domózgowych
 • USG tętnic i żył jednej kończyny
 • USG ukłau żylnego dwóch kończyn
 • USG układu tętniczego dwóch kończyn

Tomografia komputerowa

64-rzędowy aparat firmy General Electrics Medical Systems typu Optima CT 660. Wykonujemy Badania standardowe:
 • TK głowy
 • TK przysadki
 • TK twarzoczaszki
 • TK uszu
 • TK oczodołów
 • TK zatok
 • TK szyi
 • TK Krtani
 • TK nosogardła
 • TK krtani
 • TK kręgosłupa
 • TK kości
 • TK stawów
 • TK klatki piersiowej i śródpiersia
 • TK jamy brzusznej i miednicy małej
 • Wirtualna kolonoskopia
Angio-TK:
 • TK tętnic mózgowych
 • TK tętnic szyjnych i kręgowych
 • TK tętnic wieńcowych
 • TK aorty brzusznej
 • TK tętnic biodrowych i kończyn dolnych
Badania wysokospecjalistyczne:
 • TK calcium scoring – ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych

Posiłki
Nie należy jeść 6 godzin przed badaniem oraz pić 3 godziny przed badaniem (prosimy potwierdzić podczas rejestracji). Osoby, które przyjmują na stałe leki powinny je zażyć tak jak zwykle.
W przypadku badania TK jamy brzusznej, w dniu poprzedzającym badanie należy przyjąć ESPUMISAN 3 razy dziennie po 2 kapsułki, wypić 1,5 litra niegazowanej wody oraz przyjąć środek przeczyszczający. Pacjent przed badaniem powinien być odpowiednio nawodniony (woda niegazowana, płyny obojętne).
W przypadku badania TK głowy, uszu, szyi, klatki piersiowej, angiografii, Pacjent przed badaniem powinien być odpowiednio nawodniony (woda niegazowana, płyny obojętne).

Dokumenty
Prosimy o przedstawienie dokumentów:
dokument tożsamości,
skierowanie na badanie,
wyniki wcześniejszych badań,
w przypadku badania z kontrastem należy posiadać aktualny (nie starszy niż 7 dni) laboratoryjny wynik poziomu kreatyniny.

Ubranie
Nie ma konieczności rozebrania się do badania. Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego – jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania.

Czas
Badanie trwa do 30 min.

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja w celu ustalenie terminu badania.

Bezwzględne przeciwwskazania – wykluczające badania:
– ciąża

Przeciwwskazania do badania z użyciem środków kontrastowych:
– uczulenie na jod,
– wole toksyczne tarczycy,
– planowanie leczenia raka tarczycy promieniotwórczym jodem,
– nadczynność tarczycy,
– niewydolność nerek,
– nadciśnienie,
– ostra i przewlekła niewydolność krążenia,
– astma i rozedma płuc,
– ostry krwotok śródmózgowy.

3.1. Rejestracja
Na umówioną wizytę należy zgłosić się ok. 10 min przed ustaloną godziną badania. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz obowiązkowo przedstawić skierowanie na badanie. W przypadku badań z kontrastem należy dodatkowo przedstawić aktualny wynik badania poziomu kreatyniny.

3.2. Pokój przygotowawczy
Przygotowanie do badania odbywa się w przeznaczonym do tego osobnym pomieszczeniu. Przed rozpoczęciem badania należy wypełnić kwestionariusz.

3.3. Badanie
Badanie jest wykonywane przez technika radiologii. Podczas badania można pozostać w ubraniu. W czasie trwania badania (do 30 min) należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji. W uzasadnionych sytuacjach do prawidłowego wykonania badania wymagane jest podanie środka kontrastującego.

4.3. Wyniki badania
Po wynik badania TK należy zgłosić się osobiście. Odbiór wyniku przez osobę trzecią możliwy jest na podstawie pisemnego upoważnienia. Obrazy badania zapisane na płycie CD Pacjent otrzymuje zaraz po badaniu, natomiast opis można odebrać w formie papierowej po kilku dniach.

Densytometria

(badanie gęstości kości, pomiary całego ciała i składu ciała)

Nowoczesny cyfrowy densytometr firmy Genetal Elektrics Medical Systems typu Hologic Horizon Wi.

Wykonujemy:

Pomiar szyjki kości udowej
Pomiar dwóch szyjek kości udowej z jednego uożenia pacjenta
Pomiar i analiza protez stawu biodrowego i kolanowego
Pomiar przedramieia
Pomiar odcinka lędźwiowego kręgosłupa
LVA – wysokiej rozdzielczości skan pozwalający na oszacowanie uszkodzenia kręgosłupa lędźwiowego
TBS (Trabecular Bone Score) – ocena kręgów pod katem prawidłowości i złamań kompresyjnych
Pomiar i analiza kręgosłupa o niskiej gęstości
Pomiar i analiza skoliozy
Pomiar całego ciała oraz składu ciała
Obliczanie indywidualnego 10-letniego ryzyka złamania.

Mammografia

Nowoczesny cyfrowy aparat do badań piersi firmy General Electrics Medical Systems Seno Essential.

Wykonujemy:

Badania profilaktyczne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat w ramach NFZ.
Ośrodek nasz prowadzi również diagnostykę pogłębioną dla kobiet skierowanych w ramach programu profilaktycznego refundowanego przez NFZ
Badania diagnostyczne u kobiet już leczonych.

Jesteś zainteresowany?

Zapraszamy do rejestracji
poprzez formularz kontaktowy