fbpx

Poradnia Psychoterapii

Poradnia Psychoterapii znajduje się na trzecim piętrze w budynku Inter Medical przy ul. Łopuskiego 52 w Kołobrzegu.

O poradni

Łączy nas pasja pomagania i wizja człowieka, w której istotną rolę stanowi dążenie do samorealizacji i niezbędne w tym procesie zrozumienie relacji jakie budujemy z sobą i innymi. W pracy kierujemy się zasadami kodeksu etycznego, stawiając dobro i bezpieczeństwo klienta na pierwszym miejscu. Szanujemy niepowtarzalność naszych klientów, ich wiek, przekonania religijne, orientację seksualną, narodowość, wyjątkowy charakter doświadczeń życiowych. Zapewniamy utrzymanie tajemnicy zawodowej i dbałość o tworzenie atmosfery zrozumienia i współpracy. Stale poszerzamy swoją wiedzę i zakres kompetencji uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, treningach oraz poddając własną pracę regularnej superwizji.

Oferujemy klientom psychoterapię oraz inne formy pomocy psychologicznej, pomagamy w rozwiązywaniu kryzysów psychicznych i życiowych oraz podnoszeniu poziomu jakości życia.

Nasza oferta

W Naszej Poradni udzielamy pomocy osobom, które doświadczają problemów życiowych związanych m.in. z:

 • przeżywaniem nadmiernego stresu
 • utratą sensu życia
 • przebytymi traumami, rozpamiętywaniem trudnej przeszłości
 • kryzysami w bliskich relacjach
 • wypełnianiem ról rodzicielskich
 • kryzysami życiowymi takimi jak utrata bliskiej osoby, utrata pracy, rozpad związku
 • przeżywaniem trudnych emocji
 • przeżywaniem samotności, izolacji społecznej

Zajmujemy się także pracą z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne:

 • uzależnienia
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia związane ze stresem i pod postacią somatyczną
 • zaburzenia nawyków i popędów
 • zaburzenia osobowości

Proponujemy naszą obecność w formie:

 • konsultacji psychologicznych
 • psychoterapii
 • doradztwa
 • interwencji kryzysowej
 • wsparcia
 • treningów
 • warsztatów terapeutycznych i rozwojowych
Poniedziałki i Środy w godzinach 16:00 – 20:00

Rejestracja: 663 891 503 (9.00 – 15.00)

 • wizyta indywidualna: 160 zł / 50 minut (w formie: konsultacji, psychoedukacji, psychoterapii wspierającej, psychoterapii wglądowej)
 • Terapia dla pary: 160 zł / 50 minut
 • Treningi interpersonalne dla firm i grup – do ustalenia w kontakcie prywatnym
 • Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej dla grup – do ustalenia w kontakcie prywatnym
 • Szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji interpersonalnej lub treningu interpersonalnego w formie rady pedagogicznej – do ustalenia w kontakcie prywatnym
 • informacja pod wskazanym numerem telefonu. Wymagana wcześniejsza rejestracja
 • wizyta indywidualna: 180 zł / 50 minut (w formie: konsultacji, wsparcia, psychoterapii, interwencji kryzysowej)
 • Treningi, warsztaty cena zależy od specyfiki grupy
 • informacja pod wskazanym numerem telefonu. Wymagana wcześniejsza rejestracja
 • wizyta indywidualna: 180 zł / 50 minut (w formie: konsultacji, wsparcia, psychoterapii, interwencji kryzysowej)
 • Treningi, warsztaty cena zależy od specyfiki grupy
Dane do płatności za wizytę:
Numer konta: 63 1160 2202 0000 0005 7716 4899
Nr S.W.I.F.T:  BIGBPLPWXXX
IBAN : PL 43 1160 2202 0000 0001 2621 7497
Lech Investment Sp. Z O.O. , ul.Łopuskiego 52/402, 78-100 Kołobrzeg
W tytule płatności: Imię i nazwisko, data wizyty

 

Skip to content