fbpx

lek. Łukasz Poniatowski

Leczenie prywatne

Godziny przyjęć

  • Informacja w rejestracji (I piętro).
  • Wymagana wcześniejsza rejestracja

Koszt

  • konsultacja neurochirurgiczna – 250 zł

Aktualnie (!) zatrudniony w Klinice Neurochirurgii Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum w Neubrandenburgu – Akademickim Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu w Greifswaldzie. W chwili obecnej okresowo dostępne są konsultacje w formie stacjonarnej na terenie Polski (Inter Medical – ul. Łopuskiego 52, Kołobrzeg) lub teleporady (online) po wcześniejszym uzgodnieniu. W ramach praktyki klinicznej zajmuje się:
– leczeniem schorzeń i urazów kręgosłupa
– leczeniem pierwotnych i przerzutowych guzów mózgu, kanału kręgowego oraz rdzenia
– leczeniem urazów czaszkowo-mózgowych i ich następstw
– leczeniem tętniaków wewnątrzczaszkowych i innych malformacji naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego
– leczeniem patologii nerwów obwodowych

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) na kierunku lekarskim w 2016 roku. W trakcie toku studiów uzyskał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień takich jak Stypendium Ministra Zdrowia, Nagroda indywidualna JM Rektora WUM za działalność naukową jak również Złota Odznaka Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM przyznana za całokształt wybitnych osiągnięć naukowych odniesionych w okresie studiów.

Staż podyplomowy odbył w Wojskowym Instytucie Medycznym – Centralnym Szpitalu Klinicznym MON w Warszawie. Uzyskany wysoki wynik na Lekarskim Egzaminie Końcowym umożliwił mu w 2018 roku rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii w ramach rezydentury, którą do czasu podjęcia pracy w Niemczech realizował w Klinice Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM w 2017 roku, gdzie w ramach pracy akademickiej brał udział w projektach naukowych skupionych wokół problemów chorób neurodegeneracyjnych i eksperymentalnych możliwości ich terapii. Jednocześnie jako wykładowca akademicki prowadził ćwiczenia i seminaria z przedmiotów Farmakologia i Toksykologia oraz Farmakologia Kliniczna dla studentów kierunku lekarskiego oraz fizjoterapii. W trakcie pracy akademickiej wielokrotnie uhonorowany nagrodą JM Rektora WUM. W grudniu 2021 roku, po dopełnieniu odpowiednich formalności i złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał nostryfikacje dyplomu oraz prawo wykonywania zawodu lekarza (Anerkennung) na terenie Szwajcarii wydane przez Federalny Urząd Zdrowia (Bundesamt für Gesundheit – MEBEKO) w Bernie. Ponadto, w maju 2022 roku po przeprowadzeniu analogicznego postępowania uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza (Approbation) na terenie Niemiec wydane przez Urząd Egzaminacyjny Zawodów Medycznych (Landesprüfungsamt für Heilberufe – BAGSFI) w Hamburgu.

Autor i współautor ponad 40 publikacji naukowych obejmujących zagadnienia klinicznej i eksperymentalnej neurochirurgii, immunologii oraz farmakologii opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych (IF>90; h-index>14; Liczba cytowań>2400) – dostępne za pośrednictwem ogólnodostępnych baz naukowych takich jak PubMed, Scopus lub Google Scholar.

Aktualnie realizuje liczne projekty badawcze, w tym międzynarodowe we współpracy z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Australii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Iranu. Aktywny recenzent uznanych zagranicznych czasopism naukowych z listy filadelfijskiej. Prelegent i uczestnik licznych konferencji i szkoleń w kraju oraz za granicą.

Konsultuje pacjentów w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.
Consults patients in Polish, English and German.
Die Konsultationen beim Arzt sind in den Sprachen Polnisch, Englisch und Deutsch möglich.

Umów wizytę

94 721 66 00 wew. 3

    Nie znalazłeś/aś tego, czego szukasz? Wróć do listy
    Skip to content