Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia “Progres”

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia “Progres” znajduje się na trzecim piętrze w budynku
Inter Medical przy ul.Łopuskiego 52 w Kołobrzegu.

Bezpłatne porady dla osób uzależnionych oraz ich bliskich z gminy Kołobrzeg i Dygowo

Poradnia Terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia “Progres” świadczy nieodpłatną pomoc dla potrzebujących wsparcia mieszkańców Gminy Kołobrzeg oraz Gminy Dygowo.

Pomocy udzielają certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień: Katarzyna Korzeniowska, Izabela Żaczek i Bożena Gremblewska.

Warunki udziału w programie:

Adresaci – osoby pełnoletnie mieszkające na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo, dla których używanie alkoholu czy innych substancji oraz hazard staje się problemem oraz dla członków rodzin tychże osób (także DDA)

Termin realizacji

Gmina Kołobrzeg: nabór zakończony – brak miejsc. 
Gmina Dygowo: nabór zakończony – brak miejsc. 

Rejestracja

telefonicznie 663 891 503 (9.00 – 15.00) lub za pomocą formularza na stronie

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Gminy Kołobrzeg pn. „Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z Gminy Kołobrzeg uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin” oraz z Gminy Dygowo pn. „Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z Gminy Dygowo uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin”

Poradnia „Progres” powstała z myślą o niesieniu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej osobom uzależnionym oraz ich bliskim (osoby współuzależnione, DDA) w sposób innowacyjny, integrujący różne podejścia terapeutyczne. Korzystamy z elementów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, dialogu motywującego, terapii akceptacji i zaangażowania, terapii schematów. Ale też łączymy tradycyjną psychoterapię z elementami technik mindfulness czy pracy z ciałem, które uczą w jaki sposób przejmować kontrolę nad swoimi myślami, emocjami i ciałem.
Tym samym, proponowane przez nas holistyczne oddziaływanie w terapii staje się bardziej skuteczne.

Jak się zgłosić?
Na wizytę można zapisać się telefonicznie pod numerem:
663 891 503 (9.00 – 15.00) lub za pomocą formularza

Oferta skierowana jest do osób dorosłych, które: 

 • obawiają się, że picie alkoholu lub używanie innych substancji wymyka się spod kontroli, niepokoi ich samych bądź ich bliskich, staje się przyczyną problemów (zdrowotnych, finansowych, prawnych, rodzinnych)
 • żyją w związku z osobami uzależnionymi i walcząc z nałogiem bliskiej osoby cierpią, odczuwają bezradność i bezsilność, stają się nerwowe, popadają w depresję
 • pochodzą z rodziny z problemem uzależnienia, są Dorosłymi Dziećmi Alkoholików
 • szukają profesjonalnej pomocy dla swojego dziecka, które nadużywa alkoholu, narkotyków, uprawia hazard bądź nadmiarowo korzysta z nowych technologii
 • mają problem z hazardem, innymi zaburzeniami nawyków i popędów.

Profesjonalnej pomocy udziela wykwalifikowana i doświadczona kadra:

Jestem pedagogiem resocjalizacji, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, z ukończonym dwustopniowym szkoleniem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach organizowanym przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W tym nurcie odbyłam też szkolenie “Praca z osobą uzależnioną  i jej rodziną”. Nadal uczestniczę w szkoleniach rozwijając swoje umiejętności.

Z osobami uzależnionymi i ich rodzinami pracuję od ponad 30 lat, doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodkach dla dorosłych i dla młodzieży, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu, przez kilka lat byłam również kuratorem zawodowym.

W swojej pracy koncentruję się głównie na teraźniejszości i przyszłości, z przeszłości możemy czerpać wiedzę o naszych możliwościach i zasobach, korzystać z doświadczeń.

Wierzę, że każdy człowiek posiada niezbędne umiejętności do przezwyciężania swoich problemów i rozwijania się. Czasem pod wpływem trudnych sytuacji zapominamy o naszym potencjale. Dominują negatywne myśli a te dobre są spychane. Ważne jest aby ponownie uruchomić wszystkie swoje najlepsze możliwości, takie które dają energię i napęd do dobrego życia.

Oferuję swoją pomoc w zakresie:

 • krótkoterminowej terapii dla osób nadużywających substancji psychoaktywnych, uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • programu ograniczania picia dla osób pijących ryzykownie
 • terapii dla rodzin osób uzależnionych
 • wsparcia
 • doradztwa
 • pomocy w kryzysie

Jestem pedagogiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie, Roczny Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnejw Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Odbyłam szkolenia z zakresu pracy z ciałem “Pamięć ciała”, “Obraz ciała” w Ośrodku Terapii Tańcem i Ruchem IBA w Warszawie. Uczestniczyłam w wielu innych szkoleniach, dzięki którym stale doskonalę swój warsztat pracy. Jestem biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Od ponad 27 lat towarzyszę osobom zmagającym się z problemem uzależnienia i ich rodzinom. Przez cały ten okres przekonałam się, że kryzys, trudne sytuacje, które nas spotykają są swoistym wyzwaniem do wewnętrznej przemiany, rozwoju, odkrywania własnego potencjału.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodku dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych, Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „Anon” w Koszalinie oraz Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu .

Swoją pomoc oferuję:

 • osobom nadużywającym i uzależnionym od substancji psychoaktywnych(uzależnienia behawioralne)
 • osobom współuzależnionym
 • DDA
 • osobom będącym w sytuacji kryzysowej
 • osobom poszukującym wsparcia w rozwoju osobistym
 • parom zmagającym się z trudnościami relacyjnymi

Jestem familiologiem, Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia (certyfikat PARPA nr 1512), Certyfikowanym Terapeutą Motywującym Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (certyfikat PTTM nr 121), mediatorem, prawnikiem. Odbyłam wiele szkoleń, warsztatów doskonalących mój warsztat pracy i nadal korzystam z wszelkich form doskonalenia i podnoszenia kompetencji. Jestem w trakcie studiów psychologicznych oraz kształcę się w zakresie Terapii Akceptacji i Zaangażowania.

Swoją praktykę terapeutyczną rozpoczęłam w 2010 r. w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu, aktualnie pracuję w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „ANON” w Koszalinie. Pracuję w podejściu integracyjnym, łącząc nurty terapii humanistycznej, psychodynamicznej oraz poznawczo-behawioralnej, wykorzystując bliskie mi narzędzia terapii ACT oraz Mindfulness.

Wychodzę z założenia, iż człowiek ma w sobie siłę i moc do zmiany swojego życia, czyniąc je bardziej satysfakcjonującym. Jestem po to, by w uważny i w pełni akceptujący sposób pomóc w wydobywaniu osobistych kompetencji niezbędnych do osiągnięcia zmiany.

Nasza wspólna praca:

 • pozwoli nam zdiagnozować i przezwyciężyć przeszkody utrudniające aktualne funkcjonowanie,
 • pomoże w zmianie perspektywy spojrzenia na problemy,
 • pozwoli sprawniej podejmować ważne życiowe decyzje,
 • będzie wsparciem w przeżywanych przykrych emocjach i myślach,
 • wzmocni pewność siebie, ułatwiając relacje z innymi.

Zapraszam, jeśli chcesz zwiększyć samoświadomość, dążyć do wykorzystywania swoich zasobów, żyć lepiej, pełniej, jeśli szukasz drogi do głębszego rozwoju osobistego.

Prowadzę:

 • psychoterapię osób uzależnionych oraz ich rodzin (współuzależnienie, DDA, DDD)
 • poradnictwo i konsultacje psychologiczne,
 • sesje wspierające rozwój osobisty,
 • interwencje kryzysowe,
 • poradnictwo i terapię małżeńską i rodzinną.

Współpracujemy z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii Pawłem Waszakiem (iplpawelwaszak.pl)

 • Wizyta indywidualna  – 150 zł  / 50 min
 • Konsultacja dla pary/rodziny – 180 zł / 50 min

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI:

 1. Ceny wizyt różnią się ze względu na udzielającego świadczeń specjalistę.
 2. Wizytę należy odwołać najpóźniej na 24 godz. przed umówionym terminem. Umówione spotkanie odwołane w późniejszym terminie bądź nieodwołane jest pełnopłatne.

FORMY PŁATNOŚCI:

 • na miejscu w kasie Inter Medical (I piętro) kartą lub gotówką przed wizytą
 • Płatność online – przejdź do zakupu 

Kontakt

Pracownia Psychoterapii, Wsparcia i Rozwoju Osobistego
tel. 663 891 503

Zadzwoń i umów się na wizytę!

Bożena Gremblewska – 668 572 544
Katarzyna Korzeniowska – 606 458 761
Izabela Żaczek – 731 997 691