Pracownia Psychoterapii, Wsparcia i Rozwoju Osobistego

Pracownia Psychoterapii, Wsparcia i Rozwoju Osobistego znajduje się na trzecim piętrze w budynku
Inter Medical przy ul.Łopuskiego 52 w Kołobrzegu.

Jak się zgłosić?
Na wizytę można zapisać się telefonicznie pod numerem:
663 891 503 (9.00 – 15.00) lub za pomocą formularza

Pracownia Psychoterapii, Wsparcia i Rozwoju Osobistego tworzy zespół od lat współpracujących ze sobą psychoterapeutów. Łączy nas pasja pomagania i wizja człowieka, w której istotną rolę stanowi dążenie do samorealizacji i niezbędne w tym procesie zrozumienie relacji jakie budujemy z sobą i innymi.

W pracy kierujemy się zasadami kodeksu etycznego, stawiając dobro i bezpieczeństwo klienta na pierwszym miejscu. Szanujemy niepowtarzalność naszych klientów, ich wiek, przekonania religijne, orientację seksualną, narodowość, wyjątkowy charakter doświadczeń życiowych. Zapewniamy utrzymanie tajemnicy zawodowej i dbałość o tworzenie atmosfery zrozumienia i współpracy. Stale poszerzamy swoją wiedzę i zakres kompetencji uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, treningach oraz poddając własną pracę regularnej superwizji.

Oferujemy klientom psychoterapię oraz inne formy pomocy psychologicznej, pomagamy w rozwiązywaniu kryzysów psychicznych i życiowych oraz podnoszeniu poziomu jakości życia.

W Naszej Pracowni udzielamy pomocy osobom, które doświadczają problemów życiowych związanych m.in. z:

 • przeżywaniem nadmiernego stresu
 • utratą sensu życia
 • przebytymi traumami, rozpamiętywaniem trudnej przeszłości
 • kryzysami w bliskich relacjach
 • wypełnianiem ról rodzicielskich
 • kryzysami życiowymi takimi jak utrata bliskiej osoby, utrata pracy, rozpad związku
 • przeżywaniem trudnych emocji
 • przeżywaniem samotności, izolacji społecznej

Zajmujemy się także pracą z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne:uzależnienia,

 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia związane ze stresem i pod postacią somatyczną,
 • zaburzenia nawyków i popędów,
 • zaburzenia osobowości.

Proponujemy naszą obecność w formie:

 • konsultacji psychologicznych
 • psychoterapii
 • doradztwa
 • interwencji kryzysowej
 • wsparcia
 • treningów
 • warsztatów terapeutycznych i rozwojowych.

Nasz zespół

Jestem pedagogiem resocjalizacji, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, z ukończonym dwustopniowym szkoleniem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach organizowanym przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W tym nurcie odbyłam też szkolenie “Praca z osobą uzależnioną  i jej rodziną”. Nadal uczestniczę w szkoleniach rozwijając swoje umiejętności.

Z osobami uzależnionymi i ich rodzinami pracuję od ponad 30 lat, doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodkach dla dorosłych i dla młodzieży, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu, przez kilka lat byłam również kuratorem zawodowym.

W swojej pracy koncentruję się głównie na teraźniejszości i przyszłości, z przeszłości możemy czerpać wiedzę o naszych możliwościach i zasobach, korzystać z doświadczeń.

Wierzę, że każdy człowiek posiada niezbędne umiejętności do przezwyciężania swoich problemów i rozwijania się. Czasem pod wpływem trudnych sytuacji zapominamy o naszym potencjale. Dominują negatywne myśli a te dobre są spychane. Ważne jest aby ponownie uruchomić wszystkie swoje najlepsze możliwości, takie które dają energię i napęd do dobrego życia.

Oferuję swoją pomoc w zakresie:

 • krótkoterminowej terapii dla osób nadużywających substancji psychoaktywnych, uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • programu ograniczania picia dla osób pijących ryzykownie
 • terapii dla rodzin osób uzależnionych
 • wsparcia
 • doradztwa
 • pomocy w kryzysie

Jestem pedagogiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie, Roczny Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnejw Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Odbyłam szkolenia z zakresu pracy z ciałem “Pamięć ciała”, “Obraz ciała” w Ośrodku Terapii Tańcem i Ruchem IBA w Warszawie. Uczestniczyłam w wielu innych szkoleniach, dzięki którym stale doskonalę swój warsztat pracy. Jestem biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Od ponad 27 lat towarzyszę osobom zmagającym się z problemem uzależnienia i ich rodzinom. Przez cały ten okres przekonałam się, że kryzys, trudne sytuacje, które nas spotykają są swoistym wyzwaniem do wewnętrznej przemiany, rozwoju, odkrywania własnego potencjału.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodku dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych, Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „Anon” w Koszalinie oraz Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu .

Swoją pomoc oferuję:

 • osobom nadużywającym i uzależnionym od substancji psychoaktywnych(uzależnienia behawioralne)
 • osobom współuzależnionym
 • DDA
 • osobom będącym w sytuacji kryzysowej
 • osobom poszukującym wsparcia w rozwoju osobistym
 • parom zmagającym się z trudnościami relacyjnymi

Psycholog, psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Posiada certyfikat superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy) . Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, par i rodzin. Superwizuje psychoterapeutów indywidualnych pracujących w różnych nurtach teoretycznych oraz ośrodki i instytucje zajmujące się psychoterapią i innymi formami pomocy psychologicznej.

Współpracujemy z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii Pawłem Waszakiem (iplpawelwaszak.pl)

Cennik:
 • wizyta indywidualna:  150 zł – 220 zł / 50 minut

(w formie: konsultacji, wsparcia, psychoterapii, interwencji kryzysowej) 

 • Konsultacje dla pary/rodziny: 180 zł – 240 zł / 50 minut
 • Terapia par  200 zł – 260 zł / 75 minut
 • Treningi, warsztaty  cena zależy od specyfiki grupy 
 
Prowadzimy także świadczenia w formie ON-LINE

Regulamin płatności:

1. Ceny wizyt różnią się ze względu na udzielającego świadczeń specjalistę. 

2. Wizytę należy odwołać najpóźniej na 24 godziny przed umówionym terminem. Umówione spotkanie odwołane w późniejszym terminie bądź nieodwołane jest pełnopłatne. 

Formy płatności: 

 • Na miejscu – rejestracja na I piętrze w Inter Medical kartą lub gotówką. 

Kontakt

Pracownia Psychoterapii, Wsparcia i Rozwoju Osobistego
tel. 663 891 503

Bożena Gremblewska – 668 572 544
Katarzyna Korzeniowska – 606 458 761